natpapon.com=> งานลิฟท์


งานลิฟท์

ผลิต ออกแบบ ลิฟท์บ้าน ลิฟท์ไฮดรอลิค ลิฟท์ส่งของ ในเขตอยุธยา
ผลิตลิฟท์ขนส่งสินค้า ในเขตอยุธยา (ลิฟท์ขนส่งสินค้า-ลิฟท์ขนของขึ้นชั้นบน) ผลิต สร้าง ทำลิฟท์ขนส่งสินค้าทุกชนิด ออกแบบลิฟท์ตามสภาพหน้างานและความต้องการของลูกค้า มีทั้งลิฟท์แบบใช้สลิงและใช้โซ่ (รอก) ความสูงตั้งแต่ 1-15 เมตร ลิฟท์ในอาคาร นอกอาคาร รับซ่อมบำรุงลิฟท์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานช่างประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี ราคาไม่แพง

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2019-02-05 14:23:56แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->